Το ICAP Risk Training Institute και το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς δημιουργούν για πρώτη φορά μία σειρά από ολοκληρωμένα επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευσης, για στελέχη Διαχείρισης Κινδύνων:

  • Mastering Credit Risk
  • Mastering Governance, Risk & Compliance
  • Mastering Risk in Project & Contract Management *
  • Mastering Risk in Healthcare Units *

* σε συνεργασία με τη συμβουλευτική εταιρεία ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΘΗΝΑ ΙΚΕ

Σκοπός των προγραμμάτων

Nα επιμορφώσουν τους Risk Managers με υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση που θα τους βοηθήσει στη πράξη να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να επωφεληθούν από τα διεθνή best practices.

Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, οι αναγνωρισμένου κύρους εισηγητές και η σύγχρονη θεματολογία, καθιστούν τα προγράμματα Mastering, κορυφαία επιλογή στην Ελλάδα.

Κόστος & Επιδότηση

Κόστος Συμμετοχής: €2.950

ŸΜε ευκολία αποπληρωμής των διδάκτρων σε μηνιαίες δόσεις με προκαταβολή 30%.

ŸΜε επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ / ΛΑΕΚ (0.24%).     

Έναρξη & τρόπος διεξαγωγής

Τα προγράμματα ξεκινάνε μέσα Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνονται σε 8 μήνες και διεξάγονται μέσω της μεθόδου της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).

Image
Image
Image