Τι είναι το ICAP Risk Training Institute

Το ICAP Risk Training Institute είναι ένα νέο Business Unit της ICAP με στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση των Risk Managers. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένας εξειδικευμένος εκπαιδευτικός φορέας υποστηρίζει ενεργά το έργο των στελεχών διαχείρισης κινδύνων, όχι μόνο στον χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Γιατί δημιουργήθηκε τώρα

Γιατί δημιουργήθηκε τώρα

Οι ανάγκες εκπαίδευσης στο Risk Management υπήρχαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Με τη διαφορά όμως ότι, οι παγκόσμιες εξελίξεις σε ζητήματα διαχείρισης ρίσκου θέτουν αυστηρότερο πλαίσιο στην ετοιμότητα, την αναγνώριση αλλά και στην αποτελεσματική τους αντιμετώπιση ενώ εμφανίζονται και νέες προκλήσεις που συνδέονται άμεσα με την οικονομική αποτίμηση των επιχειρήσεων (ESG). Η άμεση γνώση για τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και η υιοθέτηση νέων πρακτικών στη διαχείριση κινδύνων γίνονται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια περισσότερο απαιτητική αγορά, όπως αυτή αρχίζει να διαμορφώνεται.

Ακόμα, με τη πρόσφατη απορρόφηση της IB.HS κληροδοτήθηκε και η επιτυχημένη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με 3 κύκλους σπουδών στο Credit Risk και τον πιο πρόσφατο στο Enterprise Risk Management.

Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Η ομάδα μας αποτελείται από διοικητικά και εκπαιδευτικά στελέχη με εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων. Αναφορικά με την εκπαίδευση στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, η ICAP είναι thought leader ως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency - CRA) από την European Securities and Markets Authority – ESMA, από τον Ιούλιο του 2011. Επιπρόσθετα είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (Ιούλιος 2008) ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (External Credit Assessment Institution, ECAI) στα πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ και της Ε.Ε. Περισσότερα

Η ομάδα μας πλαισιώνεται από διακεκριμένους καθηγητές σε Risk Management που έχουν επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία και την εμπειρία τους τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Γιατί να επιλέξετε το ICAP Risk Training Institute

Γιατί να επιλέξετε το ICAP Risk Training Institute

Οι παγκόσμιες εξελίξεις στη διαχείριση κινδύνων απαιτούν συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση. Η ομάδα μας είναι αφοσιωμένη και δομημένη ώστε να προσφέρει state of the art εκπαιδευτικές εμπειρίες στους Risk Officers και την πολύπλευρη δραστηριότητά τους. Οι εισηγητές μας διαθέτουν πολυετή εκπαιδευτική αλλά και επαγγελματική εμπειρία σε όλες τις διαφοροποιημένες πτυχές της διαχείρισης κινδύνων (Credit, Finance, Market, Commercial, Strategic, Legal, Insurance, Operations, Procurement, Facility, Logistics, Compliance, Governance, Cyber & Data). Η στενή συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τους διακεκριμένους ακαδημαϊκούς καθηγητές του σε συνδυασμό με την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ολοκληρώνει τη δέσμευσή μας για την αξία της επένδυσης σε χρόνο και κόστος